Kvalifikace

Fitness instruktor

 • Anatomie, fyziologie, diagnostika hybného systému
 • Výživové poradenství, didaktika sportovního tréninku
 • Metodika sportovního tréninku
 • HSS - hluboký stabilizační systém


Institut moderní výživy

MODERNÍ VÝŽIVA

 • Jak se stravovat pro optimalizaci zdraví a výkonnosti?
 • Informační chaos ve výživě
 • Nejpopulárnější témata ve výživě
 • Mýty vs. EBM fakta ve výživě


MODERNÍ VÝŽIVA HOKEJISTŮ

 • Aktuální doporučení pro hráče dle jednotlivých kategorií
 • Jak si poskládat kvalitní a vyvážený jídelníček?
 • A další (viz. fotografie níže)


MODERNÍ VÝŽIVA VE VYTRVALOSTNÍCH SPORTECH

 • Zastoupení jednotlivých makronutrientů ve výživě vytrvalostních sportovců
 • Nutriční postupy, hydratace, suplementy – principy jejich fungování


VĚDECKY PODLOŽENÉ PŘÍSTUPY K REGENERCI VE SPORTU

 • Nutriční podpora regenerace
 • Nutriční podpora rekonvalescence


MODERNÍ VÝŽIVA SPORTUJÍCÍCH DĚTÍ

 • Rozdíly oproti dospělým sportovcům
 • Růst a změny mladých sportovců
 • Odpověď na trénink a fyziologické změny
 • Doporučení pro příjem energie
 • Body image
 • Doporučení pro příjem tekutin
 • Makronutrienty a jejich doporučený příjem
 • Mikronutrienty a jejich doporučený příjem
 • Výživa v praxi (načasování jídla v kontextu výkonu)
 • Spánek
 • A další


VÝŽIVA A RIZIKO SRDEČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

 • Hlavní faktory zvyšující riziko srdečních onemocnění
 • Vliv nutrientů na krevní lipidy
 • Vliv výživy na riziko srdečních onemocnění
 • Vliv soli na naše zdraví
 • Evidence-based doporučení
 • Cholesterol
 • A další


Fitness institut

BOLAVÁ ZÁDA

 • Základy anatomie, statiky a biomechaniky trupu
 • Funkční a posturální poruchy pohybového aparátu v oblasti trupu
 • Vhodné a nevhodné cviky při specifických potížích v oblasti zad
 • Funkční a zdravotní modifikace cviků, využitelnost při zdravotních obtíží

CORE TRÉNINK

 • Aktivace, dech, sed, stoj
 • Základy anatomie hlubokého stabilizačního systému
 • Aktivace centra těla z pohledu vývojové kineziologie
 • Správné držení těla a dýchání
 • Nastavení správného sedu, správného stoje
 • Stabilita a síla zapojena v praktických ukázkách


Yoda institut

HSSP

 • Funkční trénink - aktivace CORE


All4sports

SILOVÝ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

 • Srovnání pohledu v ČR a ve světe
 • Kdy a jak začít se silovou přípravou dětí
 • Metody rozvoje síly u dětí a mládeže
 • Základní pohybové vzorce formou hry
 • Stabilita a mobilita v základních rovinách
 • Externí zátěž vs. práce s vlastním tělem
 • Výběr cviků v závislosti na stabilitě
 • Progrese a regrese základních cviků
 • Práce s tempem
 • Základní nastavení tréninku


TOPATLET

SVALOVÉ KONTRAKCE

 • Metoda excentrická, izometrická, koncentrická
 • Teorie a praktické využití


Fyziognosis

 • Silový trénink v kontextu bolesti a úrazových stavů s využitím neurofyziologických principů


Vysoká škola

OBOR: ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Bc. Ester Marečková