Kvalifikace

Fitness instruktor 

 • Anatomie, fyziologie, diagnostika hybného systému
 • Výživové poradenství, didaktika sportovního tréninku
 • Metodika sportovního tréninku
 • HSS - hluboký stabilizační systém


Institut moderní výživy

MODERNÍ VÝŽIVA

 • Jak se stravovat pro optimalizaci zdraví a výkonnosti?
 • Informační chaos ve výživě
 • Nejpopulárnější témata ve výživě
 • Mýty vs. EBM fakta ve výživě


MODERNÍ VÝŽIVA HOKEJISTŮ 

 • Aktuální doporučení pro hráče dle jednotlivých kategorií
 • Jak si poskládat kvalitní a vyvážený jídelníček?
 • A další (viz. fotografie níže)


MODERNÍ VÝŽIVA VE VYTRVALOSTNÍCH SPORTECH 

 • Zastoupení jednotlivých makronutrientů ve výživě vytrvalostních sportovců
 • Nutriční postupy, hydratace, suplementy – principy jejich fungování


VĚDECKY PODLOŽENÉ PŘÍSTUPY K REGENERCI VE SPORTU 

 • Nutriční podpora regenerace
 • Nutriční podpora rekonvalescence


MODERNÍ VÝŽIVA SPORTUJÍCÍCH DĚTÍ

 • Rozdíly oproti dospělým sportovcům
 • Růst a změny mladých sportovců
 • Odpověď na trénink a fyziologické změny
 • Doporučení pro příjem energie
 • Body image
 • Doporučení pro příjem tekutin
 • Makronutrienty a jejich doporučený příjem
 • Mikronutrienty a jejich doporučený příjem
 • Výživa v praxi (načasování jídla v kontextu výkonu)
 • Spánek
 • A další 


VÝŽIVA A RIZIKO SRDEČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

 • Hlavní faktory zvyšující riziko srdečních onemocnění
 • Vliv nutrientů na krevní lipidy
 • Vliv výživy na riziko srdečních onemocnění
 • Vliv soli na naše zdraví
 • Evidence-based doporučení
 • Cholesterol
 • A další

TOPATLET

SVALOVÉ KONTRAKCE

 • Metoda excentrická, izometrická, koncentrická.
 • Teorie a praktické využití.


Fyziognosis

SILOVÝ TRÉNINK V KONTEXTU BOLESTI A ÚRAZOVÝCH STAVŮ S VYUŽITÍM NEUROFYZIOLOGICKÝCH PRINCIPŮ


  Vysoká škola

OBOR: ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

  • Bc. Ester Marečková

Fitness institut 

BOLAVÁ ZÁDA

 • Základy anatomie, statiky a biomechaniky trupu
 • Funkční a posturální poruchy pohybového aparátu v oblasti trupu 
 • Vhodné a nevhodné cviky při specifických potížích v oblasti zad 
 • Funkční a zdravotní modifikace cviků, využitelnost při zdravotních obtíží
CORE TRÉNINK
 • Aktivace, dech, sed, stoj
 • Základy anatomie hlubokého stabilizačního systému
 • Aktivace centra těla z pohledu vývojové kineziologie
 • Správné držení těla a dýchání
 • Nastavení správného sedu, správného stoje
 • Stabilita a síla zapojena v praktických ukázkách


Yoda institut

HSSP

 • Funkční trénink - aktivace CORE