Čím dříve začneme, tím lépe

15.01.2024

Proč je důležité začít se zdravými návyky co nejdříve?

Kdy je ideální začít a kdy už je pozdě? 

Všichni jsme zodpovědní sami za sebe a za svá rozhodnutí. Není tomu tak ale například u dětí. Za svoje děti jsou zodpovědní převážně dospělí a jdou jim příkladem. Pokud naučíte své děti zařazovat zdravé návyky do své denní rutiny, bude jim to připadat v dospělosti přirozené. Budovat zdravý vztah ke stravě a pohybu u dětí je zásadní a může to ovlivňovat jejich život v dospělosti. "Za nárůst nadváhy a obezity v poslední době může jednoznačně omezení pohybové aktivity a zhoršení stravovacích návyků. Děti si svůj denní program samy neupraví a stejně tak málo ovlivní svůj jídelníček. Proto je zásadní spolupráce rodičů, kteří však bohužel často děti v jídle podporují. Děti také jídlem a sladkostmi nezřídka řeší své stresové chvilky, které dříve kompenzovaly pohybem. Naučí-li se odměňovat se jídlem, což je častý jev, jen velmi těžko se tomu v dospělosti odnaučí. Ke zvládnutí návyku je často zapotřebí dlouhodobé spolupráce s psychologem."(1) 

Ne každý měl to štěstí a byl od útlého věku veden ke zdravému životnímu stylu. Vždy je ale správná chvíle na to se rozhodnout a změnit to. Pokud v tomto ohledu za nás nebyli zodpovědní rodiče, je dobré vzít v dospělosti tuto odpovědnost do vlastních rukou a změnit náš životní styl k lepšímu. Čím déle váháme, tím hůře se budeme adaptovat na nový styl života. I proto je důležité začít co nejdříve, abychom zdravé návyky postupně braly jako životní styl a nebyla to nějaká nekončící forma přemáhání se. Jak se říká "starého psa novým kouskům nenaučíš". Čím déle žijeme se svými nezdravými návyky, tím hůře se nám budou odstraňovat. Se změnou životosprávy měníte vždy i sami sebe, a to už je poněkud složitější. To, jak se stravujete i energie, kterou do něčeho vkládáte, ovlivňuje váš běžný život. Určuje to vaše priority, mění to vaše myšlenky. Správně nastavené dietní návyky a správné využívání a spotřebovávání energie během dne ovlivňují například naši míru únavy, naši náladu a mnoho dalšího. Začátky nejsou nikdy jednoduché a je třeba pracovat i s psychikou. Není třeba dělat razantní změny ve vaší životosprávě, ale je dobré začít s malými kroky každý den. Vyřaďte nezdravé potraviny, nekupujte je sobě ani dětem (sladké, tučné, potraviny obsahující chemické látky, alkohol), zařaďte víc pohybu (běžte se projít, vyjděte schody místo výtahu, méně seďte, zařaďte třeba i tréninky apod.). Snažte se jíst malé porce, ale častěji (4-6 jídel/den), předejdete tak hladovění a následnému přejedení. Nepoužívejte jídlo jako nástroj proti stresu nebo nudě. Snažte se postupně odstranit své největší neřesti, jste vždy jen jedno rozhodnutí od toho, zvolit si zdravější cestu. Nikdy není pozdě na to začít. Buďme příkladem sami sobě, a především našem dětem. Nevytvářejme jim tzv. obezitogenní prostředí, kde rodiče sami trpí obezitou a svůj negativní přístup ke stravě a pohybu přenáší dál na své děti. "Kombinace genetického potenciálu a tzv. obezitogenního prostředí vede k tomu, že pokud jsou oba rodiče obézní, je 70% pravděpodobnost, že bude obézní i jejich potomek. V případě jednoho obézního rodiče je tato pravděpodobnost 40–50%. Navíc se ukazuje, že 80 % obézních dětí bude obézních i v dospělosti." (2)


(1) MATOULEK, Martin. Manuál úspěšného hubnutí. Praha: NOL - nakladatelství odborné literatury, 2020. ISBN 978-80-903929-8-4.

(2) PICHLEROVÁ, Dita a . Léčba obezity přehledně a prakticky. Online. I. Axonite, 2021. Dostupné z: https://www.axonite.cz/fotky18917/fotov/_ps_231Ukazka-z-knihy.pdf. [cit. 2024-01-16].